Witamy w systemie rekrutacyjnym Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Jeśli wypełniasz formularz po raz pierwszy przygotuj dowód osobisty oraz dyplom ukończenia studiów wyższych. Dokumenty te pomogą w sprawnym uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych.

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego poprzez WWW pozwala na jego wydrukowanie oraz zapisanie jego kopii
w bazie w celu usprawnienia procesu rekrutacji.

Przez 2 tygodnie od dnia wypełnienia formularza będzie możliwa jego edycja i wydruk poprzez wpisanie numeru identyfikacyjnego formularza i numeru PESEL, po tym terminie prosimy o kontakt z biurem Centrum Studiów Podyplomowych.

Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, adres ul. Sucharskiego 2, 35 -225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”).
 2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@wsiz.rzeszow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia podyplomowe i po przyjęciu na studia na potrzeby dokumentowania przebiegu procesu edukacyjnego na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.  
 4. Pani/Pana dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa.  
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. w przypadku przyjęcia na studia podyplomowe przez okres realizacji programu studiów i następnie archiwizowane i przechowywane przez okres 50 lat,
  2. w przypadku niepodjęcia studiów przez okres 5 lat od dnia złożenia rezygnacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na studia podyplomowe.

Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o nowych kierunkach studiów podyplomowych, kursach i wydarzeniach organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, w których mogę wziąć udział.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na studia podyplomowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybierz poniżej rekrutację, w której chcesz wziąć udział:


Jeżeli wypełniłeś(aś) już formularz rejestracyjny, możesz wydrukować go ponownie wpisując poniżej przydzielony nr identyfikacyjny formularza (otrzymałeś(aś) go na podany w formularzu adres e-mail) i swój nr PESEL.