Witamy w systemie rekrutacyjnym Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Jeśli wypełniasz formularz po raz pierwszy przygotuj dowód osobisty oraz dyplom ukończenia studiów wyższych. Dokumenty te pomogą w sprawnym uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych.

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego poprzez WWW pozwala na jego wydrukowanie oraz zapisanie jego kopii
w bazie w celu usprawnienia procesu rekrutacji.

Przez 2 tygodnie od dnia wypełnienia formularza będzie możliwa jego edycja i wydruk poprzez wpisanie numeru identyfikacyjnego formularza i numeru PESEL, po tym terminie prosimy o kontakt z biurem Centrum Studiów Podyplomowych.

Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, adres ul. Sucharskiego 2, 35 -225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”).
 2. WSIiZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (IOD) email: iod@wsiz.rzeszow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na studia podyplomowe i kształcenia na nich po zawarciu z WSIiZ umowy o świadczenie usług edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO.  
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  
  1. aw przypadku przyjęcia na studia podyplomowe przez okres studiów i zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16.09.2016 r. przez okres 50 lat od ich ukończenia,
  2. w przypadku niepodjęcia studiów przez okres 5 lat od dnia złożenia rezygnacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest WSIiZ (np. obsługa systemów informatycznych) lub wynikać to będzie z przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. W przypadku kandydatek/kandydatów na studia w procesie rekrutacji prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, żądania ich usunięcia na zasadach określonych przepisami RODO.
  2. W przypadku słuchaczek/słuchaczy prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, żądania ich usunięcia na zasadach określonych przepisami RODO, z uwzględnieniem właściwych przepisów w zakresie dokumentacji przebiegu studiów.
 9. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail rodo@wsiz.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjęć.

  Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji marketingowych dotyczących oferty Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz jednostek jej podległych.

  Informacja dotycząca monitoringu

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów znajduje się monitoring wizyjny, z którego wizerunek nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Zapis z monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

  Rozpoczęcie procesu rejestracji na studia podyplomowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Wybierz poniżej rekrutację, w której chcesz wziąć udział:


  Jeżeli wypełniłeś(aś) już formularz rejestracyjny, możesz wydrukować go ponownie wpisując poniżej przydzielony nr identyfikacyjny formularza (otrzymałeś(aś) go na podany w formularzu adres e-mail) i swój nr PESEL.